ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Chojnów, 02.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

Do pobrania: zapytanie ofertowe (78KB), załączniki do zapytania ofertowego (310KB), oświadczenie o obowiązku podatkowym (21,5 KB)

 

 

 

Chojnów, dn. 17.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, 59-225 Chojnów, ul. T. Kościuszki 30

Dotyczy rozpoznania cenowego zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej z podziałem na zadania
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę na zadania:
Oferta nr 3 na Zadanie nr 1 (Różne produkty spożywcze) na zadanie nr 4, (Produkty mleczarskie), na Zadanie nr 6 (Ryby świeże przetworzone), Zakład Handlu i Usług "KAMA" Paweł Kaczan, Łaszczyn 25A, 63-900 Rawicz
Oferta nr 5 na Zadanie nr 2 (Produkty zwierzęce i produkty mięsne), Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe - Stanisław Wysocki, ul Niepodległości 42, 58-303 Wałbrzych
Wybrano oferty z najniższą ceną
Na zadanie nr 1 wpłynęło 8 ofert, na zadanie nr 2 wpłynęły 3 oferty.

Dyrektor szkoły
Mariusz Szklarz

 

 

25.11.2015 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

Do pobrania: zapytanie ofertowe ( 63KB), załączniki do zapytania ofertowego (285KB), oświadczenie o obowiązku podatkowym (21,5 KB)